Zapraszamy do odnowionej Sali Obsługi Klienta

2022-04-27 Wodociągi Chrzanowskie

Zakończył się remont budynku Wodociągów Chrzanowskich przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie. Na parterze czynna jest już ponownie Sala Obsługi Klienta, gdzie oprócz Dziennika Podawczego funkcjonują teraz stanowiska Działu Obsługi Klienta, Działu Rozliczeń i Ewidencji oraz Działu Techniczno-Dokumentacyjnego.

W jednym miejscu można więc załatwiać sprawy związane m.in. z zawarciem lub rozwiązaniem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, fakturowaniem usług, wypełnieniem formularzy wniosków oraz odbiorem gotowej dokumentacji (np. warunki techniczne przyłącza).

Również tutaj każdy klient uzyska informacje o warunkach technicznych przyłączenia do sieci, procedurach odbiorów i uzgodnień technicznych, a także wszelkie informacje i wyjaśnienia na temat indywidualnych rozliczeń za dostawy wody i odbiór ścieków.

Dodajmy, że sala obsługi została wyposażona w toaletę przystosowaną także dla osób niepełnosprawnych, a wszyscy klienci będą mogli skorzystać z nowego poidełka wody pitnej.

Obsługa klientów odbywa się w poniedziałki od godz. 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Zapraszamy!