Zapora na Chechle po kolejnych remontach

2022-09-07 Wodociągi Chrzanowskie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz możliwość dalszego udostępniania zbiornika Chechło na cele rekreacyjne Wodociągi Chrzanowskie zajmują się bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego tego obiektu. W sierpniu br. wykonane zostały kolejne pilne prace remontowe, niezbędne dla utrzymania sprawności technicznej i bezpieczeństwa zapory.

Firma „NIX SERVICE Usługi Podwodne” wspólnie z pracownikami naszego przedsiębiorstwa przeprowadziła prace związane z remontem komory spustu dennego zbiornika. Komora stanowi bardzo istotny element infrastruktury technicznej zapory – jest bezpiecznikiem, który umożliwia skuteczną reakcję w sytuacjach kryzysowych, w tym w razie konieczności szybkiego spustu wody ze zbiornika.

Wykonany zakres specjalistycznych prac firmy zewnętrznej obejmował:
– remont ścian betonowych komory w części nawodnej oraz podwodnej (prace nurków)
– wymianę drabiny zejściowej do wnętrza komory
– odmulenie przedpola dolotu wody do krat wlotowych w studni wieży spustu dennego
– remont, wraz z przywróceniem pełnej funkcjonalności, stalowej zasuwy wraz
z prowadnicami (prace podwodne)
–  malowanie barierek komory spustu dennego
Jednocześnie zamontowano na wodzie w pobliżu jazu zbiornika linię bojek ostrzegawczych w kolorze żółtym, a także zamontowano na ścianie komory rurę niezbędną do zainstalowania sondy określającej poziom wody w zbiorniku.

Pracownicy Wodociągów Chrzanowskich samodzielnie wykonali demontaż niesprawnej zasuwy DN600 zabudowanej na rurociągu spustu dennego (awaryjnego) oraz przeróbkę rurociągu wraz z montażem nowej przepustnicy DN600 w miejsce starej zasuwy. Trwają jeszcze tylko prace związane z wykonaniem nowego stropu komory,  ponieważ stary musiał zostać rozebrany do demontażu zasuwy.

Koszt wyżej wymienionych prac to ok.250 tys. zł. We wcześniejszych miesiącach br. na koronie wałów zamontowane zostały szlabany uniemożliwiające wjazd pojazdów, a także wykonano przedłużenie rowu opaskowego biegnącego wzdłuż wałów, który służy do odbierania przesączającej się przez nie wody.

Wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z zaleceniami przeprowadzonej w 2021 roku ekspertyzy stanu technicznego zapory czołowej zbiornika Chechło.

Zobacz także: Chechło – stan poprzedni -dok. zdjęciowa.