Zainstaluj wodomierz do podlewania ogrodu i oszczędzaj!

2018-08-13 Wodociągi Chrzanowskie

Odbiorca, który jest podłączony do instalacji kanalizacyjnej, a często podlewa swój przydomowy ogródek – powinien rozważyć zamontowanie dodatkowego wodomierza ! Korzyści ? Za wodę zużytą do podlewania nie zapłaci wtedy opłaty związanej z odprowadzaniem ścieków !

Dodatkowy wodomierz możemy zamontować sami – najlepiej wybrać odpowiednio o średnicy Ø 15 lub Ø 20. Następnie ten fakt należy zgłosić pisemnie do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. W tym przypadku obowiązuje uproszczona procedura postępowania –  specjalny formularz można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Dla klienta” (formularz “zgłoszenie gotowości do plombowania wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej”).

Kolejny krok to wypełnienie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Następnie plombujemy dodatkowy wodomierz i gotowe –  można podlewać do woli. Woda zużyta do podlewania ogrodu nie jest odprowadzana do urządzeń kanalizacyjnych i nie zostaje od jej ilości naliczana opłata za odprowadzanie ścieków.

Dokładną instrukcję zainstalowania wodomierza, formularze oraz inne istotne informacje znajdziesz tu: Wodomierz do podlewania ogrodu