Wprowadzamy RODO

2018-06-04 Wodociągi Chrzanowskie

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. CHRZANÓW

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany maja na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych