Przedstawiciele wodociągów na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

2020-09-10 Wodociągi Chrzanowskie

Co zrobić by mieszkańcy prawidłowo segregowali śmieci, a odpady trafiały do właściwych pojemników? Dlaczego ceny wywozu śmieci są wysokie i czy można je obniżyć? – odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy panelu “Śmieci na wagę złota! – trudna gospodarka odpadami”.

Dyskusja odbyła się w ramach Forum Regionów towarzyszącego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a jej moderatorem był prezes Wodociągów Chrzanowskich (oraz radny Województwa Małopolskiego) Tadeusz Arkit. W rozmowie uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Departamentu Inwestycji Samorządowych, Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz samorządów i firm działających w branży gospodarki odpadami.

Forum Ekonomiczne to coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywające się w Krynicy Zdroju od 1992 roku, w pierwszej połowie września. W tym roku FE wyjątkowo odbywa się w Karpaczu od 8 do 10 września 2020r.