Wodociągi Chrzanowskie w najnowszym “Forum Eksploatatora”

2021-04-28 Wodociągi Chrzanowskie

W najnowszym, kwietniowym, numerze „Forum Eksploatatora” – branżowego czasopisma skierowanego do branży wodno-ściekowej – pojawił się tekst autorstwa Szymona Wyrwika, dyrektora ds. technicznych Wodociągów Chrzanowskich oraz Sylwestra Dereszowskiego, kierownika Wydziału Energetycznego dotyczący źródeł odnawialnej energii. Zachęcamy do lektury!

O tym jak ważne jest ograniczanie zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na procesy technologiczne w przedsiębiorstwach wodociągowych wie niemal każdy eksploatator […] W tym obszarze nie ma rozwiązań idealnych, istnieje natomiast szereg narzędzi i sposobów, poprzez których zastosowanie pojawia się możliwość wygenerowania oszczędności– czytamy na początku artykułu, w którym na przykładzie Wodociągów Chrzanowskich omówiono inwestycje we własne źródła energii odnawialnej (m.in. historię ich powstawania, opis inwestycji, analizę parametrów i efektów ekonomicznych). Przypomnijmy, że dzięki instalacjom fotowoltaicznym oraz produkcji biogazu spółka w 2020 roku w 15,4 proc. pokryła własne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

„Forum Eksploatatora” ukazuje się od 20 lat.  Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia techniczne związane z eksploatacją obiektów i urządzeń gospodarki wodno-ściekowej. Artykuły, komentarze, opinie techniczne i prawne oraz polemiki mają na celu pomoc i wymianę fachowych doświadczeń. Czasopismo jest wydawane przez wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o.

Przeczytaj artykuł: Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez optymalizację procesów technologicznych oraz inwestycje we własne OZE w Wodociągach Chrzanowskich