Wodociągi Chrzanowskie podpisały porozumienie z Fundacją „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”

2023-03-10 Wodociągi Chrzanowskie

Mieszkasz na terenie Chrzanowa, Trzebini lub Libiąża? Zależy Ci na rozwoju Twojego otoczenia i chciałbyś wesprzeć inicjatywy np. z zakresu ochrony zdrowia, kultury czy sportu, ale nie wiesz jak? Dzięki porozumieniu, jakie zawarły z Fundacją „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie Wodociągi Chrzanowskie teraz będzie to znacznie prostsze.

Porozumienie zawarte pomiędzy fundacją a Wodociągami Chrzanowskimi gwarantuje, że wszystkie przekazywane kwoty oraz wpłaty w ramach 1,5 proc. podatku przekazane na konto fundacji z terenu gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąża będą przeznaczone na wsparcie mieszkańców i inicjatyw właśnie z naszego rejonu. Już teraz możemy – za pośrednictwem fundacji –  przeznaczyć na ten cel swoje 1,5 proc. podatku – wystarczy w formularzu PIT wskazać nr KRS: 0000132934, a w polu „informacje uzupełniające” wpisać jako „cel szczegółowy” nazwę gminy (czyli Chrzanów, Libiąż lub Trzebinia), na terenie której chcemy wesprzeć dotacjami z fundacji działalność na rzecz m.in. ochrony zdrowia, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, czy ochrony środowiska.

Jako spółka będąca nie tylko dostawcą wody i odbiorcą ścieków, ale również aktywnie włączająca się w życie całego regionu często jesteśmy proszeni o wsparcie rożnych przedsięwzięć w ramach pomocy dla ochrony zdrowia, rozwoju oświaty i kultury, organizacji imprez artystycznych, ekologicznych, czy sportowo-rekreacyjnym. Chcielibyśmy, żeby to, w jaki sposób się w nie włączamy zostało usystematyzowane jako ciągła działalność, bardziej efektywna i maksymalnie przejrzysta – wyjaśnia inicjatywę porozumienia prezes Łukasz Brzózka – Działająca również na naszym terenie Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” gwarantuje nie tylko sprawny sposób przekazywania dotacji na wspomniane potrzeby, ale również znaczne zwiększenie ich puli dzięki pozyskiwaniu większej ilości darczyńców. Dołącza do ich grona także nasza spółka i jej pracownicy – dodaje Łukasz Brzózka zachęcając wszystkich mieszkańców Chrzanowa, Libiąża i Trzebini do przekazywania 1,5 proc. podatku na ten cel. Przekonuje, że w ten sposób pieniądze zostaną w naszym regionie i pozwolą na wsparcie wielu cennych, potrzebnych nam wszystkim inicjatyw.

Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” prowadzi swoją  działalność od 1993 roku, a w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na pozyskiwanie 1,5 % odpisu podatku dochodowego. Wśród beneficjentów fundacji znajdują się placówki oświatowe, instytucje  kulturalne, placówki służby zdrowia, organizacje sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej i organizacje charytatywne,  w tym również działające w powiecie chrzanowskim.

Mam nadzieję, że podpisane porozumienie pozwoli nam na rozszerzenie naszej działalności również na terenie gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąż – mówi prezes zarządu fundacji Daniel Sierakowski. – Mamy już pewne doświadczenie współpracy i wsparcia kierowanego do różnych instytucji z tego regionu np.. Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Przedszkola Samorządowego nr 8 w Chrzanowie, klubów sportowych – KS „Kościelec” Chrzanów, Miejskiego Klubu Sportowego w Libiążu, stowarzyszeń i klubów – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, czy Klubu Jeździeckiego „Szarża” Bolęcin- Trzebinia – dodaje.