Warto badać ścieki!

2022-11-30 Wodociągi Chrzanowskie

Badanie ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni przynosi wiele korzyści. Kontrolowanie jakości ścieków wypływających do środowiska pozwala na usprawnienie działania instalacji, a analiza ścieków pozwala sprawdzić, czy nie zagrażają one środowisku i jaki konkretnie mają na nie wpływ.

Dla naszego przedsiębiorstwa badanie ścieków i kontrola stanu instalacji w oczyszczalniach to codzienna rutyna, ale również każdy mieszkaniec czy firma może zlecić zbadanie próbki ścieków w Pracowni Badania Ścieków w Laboratorium, które funkcjonuje na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie przy ul. Powstańców Styczniowych. Jest to tym łatwiejsze, że w razie potrzeby zapewniamy profesjonalny pobór próbki ścieków do analizy fizykochemicznej – wystarczy telefoniczne zgłoszenie pod numerem  32 627 61 31 wew. 47

Badania próbek są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, a nasze laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191, co oznacza, że otrzymywane wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a laboratorium działa zgodnie z zasadami dobrej, laboratoryjnej praktyki profesjonalnej.

Zobacz: Laboratorium

Przypominamy również, że Wodociągi Chrzanowskie świadczą usługi kontroli sprawności sieci kanalizacyjnej oraz czyszczenia kanalizacji z użyciem profesjonalnego sprzętu. W tym zakresie zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Sieci Kanalizacyjnej pod nr 32 623 54 50 wew. 36.

Zobacz: Usługi i cenniki