W czwartki zapraszamy od 7:00 do 17:00 !

2019-10-21 Wodociagi

Przypominamy, że na parterze budynku Wodociągów Chrzanowskich przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie oprócz Dziennika Podawczego funkcjonują stanowiska Działu Obsługi Klienta oraz Działu Rozliczeń i Ewidencji, gdzie można załatwiać sprawy związane m.in. z zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, czy z rozliczeniami faktur.  

Ponadto działa tam Punkt Obsługi Technicznej, w którym można m.in. pobrać formularze wniosków, odbierać gotową dokumentację (np. warunki techniczne przyłącza) oraz uzyskać informacje techniczne dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Powyższe stanowiska czynne są w każdy czwartek od godz. 7:00 do 17:00, w pozostałe dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.