Usunięto trudną awarię wodociągową w Gromcu

2021-11-29 Wodociągi Chrzanowskie

W miniony weekend mieliśmy do czynienia z poważnymi awariami na sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Gromiec, w wyniku których wystąpiła tam ponad 24-godzinna przerwa w dostawie wody.  Do usuwania awarii służby techniczne Wodociągów przystąpiły natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia w sobotę 27 bm. około godzin południowych.

Stwierdzono, że doszło do uszkodzenia głównej sieci wodociągowej zaopatrującej Gromiec na rurociągu Ø 225 PCV. Po usunięciu awarii okazało się, że istnieje kolejny wyciek na tym samym rurociągu w odległości kilkunastu metrów dalej. Podjęte prace naprawcze zakończyły się w niedzielę 28. bm. w godzinach popołudniowych. Na terenie objętym skutkami awarii cały czas prowadzono zastępcze dostawy świeżej wody pitnej z mobilnego punktu poboru.

Mieszkańców Gromca przepraszamy za wynikłe utrudnienia. Zdając sobie sprawę, że awarie wystąpiły akurat w czasie weekendu i spowodowały spore niedogodności, bardzo dziękujemy za wyrozumiałość.

Prawdopodobną przyczyną awarii są oddziaływania górnicze w tym rejonie, dlatego zgłoszone zostały do Tauron Wydobycie S.A. – ZG Janina. Trwają dalsze ustalenia w tym zakresie.