Uczniowie zwiedzają obiekty Wodociągów Chrzanowskich

2023-05-04 Wodociągi Chrzanowskie

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie zwiedzili naszą Staję Uzdatniania Wody w Bolęcinie, gdzie poznali funkcjonowanie tego obiektu. Wcześniej – w przededniu Dnia Ziemi – byli gośćmi Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.

Wycieczkę po SUW Bolęcin oprowadził kierownik Wydziału Produkcji Wody Jarosław Gucik, który zaprezentował wszystkie funkcje technologiczne obiektu. Młodzi goście obejrzeli studnie głębinowe, zbiornik, zestaw pomp oraz urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę, a dodatkową atrakcją okazała się degustacją świeżej kranówki, która tutaj właśnie tłoczona jest do sieci wodociągowej.

21 kwietnia uczniowie zwiedzali z kolei Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Chrzanowie, gdzie poznali każdy etap oczyszczania ścieków – zarówno jego aspekty techniczne, jak i ogólną rolę oraz znaczenie dla ochrony środowiska.

Dziękujemy za przemiłe wizyty i zachęcamy wszystkich do podobnych, ekologicznych wycieczek i poznania jak w praktyce wygląda gospodarowanie wodą w Wodociągach Chrzanowskich!