Uczniowie szkół zwiedzają oczyszczalnie ścieków

2018-03-29 Wodociągi Chrzanowskie

22 marca, z okazji  Światowego Dnia Wody, uczniowie szkół podstawowych i średnich po raz kolejny mieli okazję zobaczyć obiekty zarządzane przez RPWiK i dowiedzieć się jak działają oczyszczalnie ścieków.

Celem wizyty było poznanie technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Dzięki tej wycieczce uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o wodzie i roli jaką odgrywa w życiu człowieka.