Uczą się od nas

2018-12-06 Wodociągi Chrzanowskie

Kolejna grupa przedstawicieli administracji lokalnej z Ukrainy odwiedziła Chrzanów, aby zapoznać się z naszym systemem oraz praktyką funkcjonowania gospodarki komunalnej, w tym wodociągowo-kanalizacyjnej na przykładzie działalności RPWiK Sp. z o.o.

Z ok. 30 uczestnikami wizyty studyjnej organizowanej przez FRDL Małopolski Instytut Samorzadu Terytorialnego i Administracji w ramach programu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency, finansowanego przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) spotkali się wczoraj prezes Tadeusz Arkit oraz Aleksandra Niemczyk ze Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.

Goście wysłuchali tematycznych prezentacji i z dużym zainteresowaniem dopytywali o szczegóły organizacyjnych i technicznych aspektów funkcjonowania RPWiK, traktowanego jako wzór i inspirację dla nowoczesnych rozwiązań projektowanych na Ukrainie.