Trwa modernizacja budynku krat

2019-12-05 Wodociagi

Od trzech miesięcy trwają intensywne prace modernizacyjne budynku krat na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie.  To tutaj w pierwszej kolejności trafiają ścieki, które dopływając do instalacji mechanicznej oczyszczane są z większych zanieczyszczeń m.in. przez automatyczne kratki schodkowe. Kilka dni temu zdemontowane zostały dwie najstarsze kraty pochodzące jeszcze z lat 80 – tych ub. wieku, natomiast w przyszłym roku w budynku pojawią się nowe urządzenia, w tym m.in. najnowocześniejsze kraty taśmowo-hakowe oraz płuczka skratek.
Budynek krat przechodzi jednocześnie kompleksową termomodernizację. Docelowo, dzięki hermetyzacji całego procesu wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków oraz zainstalowaniu wyciągów, zapewnione zostanie czyste, świeże powietrze w pomieszczeniach technologicznych.

Modernizacja wpłynie nie tylko na znaczną poprawę efektywności pracy całej oczyszczalni, ale również na lepszą jakość środowiska naturalnego w jej otoczeniu. 

Przypomnijmy, że we wrześniu br. w Krakowie Wodociągi Chrzanowskie Sp z o. o. zawarły z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek” na kwotę 2 500 000,00 zł.

Inwestycję realizuje wyłoniona w drodze przetargu firma Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych.