Szkolenie w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia dla pracowników RPWiK

2017-08-30 Wodociągi Chrzanowskie

W dniu 29.08.2017 r. w sali szkoleniowej przy ul. Jagiellońskiej 8 pracownicy PRWiK Sp. z o.o. uczestniczyli w szkoleniu informacyjno – edukacyjnym w ramach Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

Szkolenie prowadzone było przez specjalistę w zakresie chorób układu krążenia z Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II. Na szkoleniu poruszano tematy związane z zasadami zdrowego stylu życia, objawami zawału serca i udaru mózgu oraz udzielono praktycznych informacji w jaki sposób należy im zapobiegać.

Wszyscy pracownicy uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały edukacyjne w postaci poradnika „Abecadło profilaktyki chorób układu krążenia dla pracowników i ich rodzin pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca” oraz dostęp do specjalnie opracowanej strony internetowej dotyczącej prewencji chorób układu krążenia.