Światowy Dzień Ziemi: Coraz więcej “zielonej” energii w Wodociągach Chrzanowskich

2022-04-22 Wodociągi Chrzanowskie

Wszystkie zainstalowane w ostatnich 4 latach mikro-elektrownie produkujące własną energię elektryczną –  w tym baterie fotowoltaiczne oraz instalacja biogazowa – wyprodukowały w 2021 roku 1 274 295 kWh zielonej energii (1,274 GWh) co w ogólnym bilansie całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie wynosi aż 16,3 %. To doskonała wiadomość,  zwłaszcza, że dziś przypada Światowy Dzień Ziemi. 

Dla porównania w analogicznym okresie 2020 roku całkowita ilość wyprodukowanej energii we wszystkich mikro instalacjach wyniosła 1 186 604 kWh (1,187 GWh) co stanowiło 15,38 % udziału, a w roku 2019 udział ten wynosił 13,11%.

Energia z biogazu

Na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie eksploatowana jest uruchomiona w 2018 roku nowoczesna instalacja wykorzystania biogazu. W wyniku spalania biogazu produkowana jest w kogeneratorach energia cieplna i elektryczna.  W 2021 roku wyprodukowano łącznie: 1 147 840 kWh (1148 MWh) energii elektrycznej (rok wcześniej 1 095 189 kWh), czyli o 4,76 % więcej w 2021. Łącznie z energią wyprodukowaną w zainstalowanej baterii fotowoltaicznej na oczyszczalni w Chrzanowie wyprodukowano: 1 186 402 kWh co stanowi  57,24 % zapotrzebowania na energie elektryczną całego obiektu oczyszczalni.

Energia cieplna, powstająca w procesie spalania biogazu i kogeneracji w 100% zaspokaja potrzeby tego obiektu, zarówno na cele technologiczne, jak i ogrzewanie pomieszczeń zimą.