Światowy Dzień Wody 2017

2017-03-20 Wodociągi Chrzanowskie

Od 1993 roku, 22 marca na całym świecie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

„Woda i ścieki” – to hasło przewodnie tegorocznych obchodów. Dlaczego ścieki? Mają one na celu zwrócenie uwagi na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą wodą jako niedocenionym potencjalnym źródłem czystej wody. Większość ścieków pochodzących z naszych miast, domów czy też zakładów przemysłowych wraca do środowiska bez ponownego wykorzystania i bez oczyszczenia. Dlatego właśnie powinniśmy nauczyć się mądrze nimi gospodarować i jak najlepiej wykorzystywać ich potencjał. Ścieki to cenny zasób. Zamiast go marnować, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie, aby uczcić obchody Światowego Dnia Wody po raz kolejny zaprosiło uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia do zwiedzenie swoich Oczyszczalni Ścieków.

Zorganizowany został również konkurs fotograficzny dla mieszkańców trzech gmin pt.: „Nasza woda dobra jest”, którego celem była promocja wody dostarczanej przez RPWiK w Chrzanowie oraz pokazanie jej walorów poprzez zrobienie zdjęcia oraz stworzenie hasła nawiązującego do motta: „Nasza woda dobra jest…”.