Rozpoczęło się wiercenie nowej studni w Bolęcinie

2022-11-14 Wodociągi Chrzanowskie

Ujęcie wód podziemnych w Bolęcinie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne i dostarcza do sieci wodociągowej Wodociągów Chrzanowskich ok. 384 tys. m³ wody rocznie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bolęcina i okolic już dwa lata temu rozpoczęliśmy poszukiwania miejsca pod budowę kolejnej studni dla tego ujęcia. W lipcu 2020 r. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. przeprowadziło badania terenu, na podstawie których wyznaczono najbardziej perspektywiczną lokalizację, zarówno pod względem ekonomicznym jak i hydrogeologicznym.

Po uzyskaniu niezbędnych decyzji i uzgodnień budowlanych i środowiskowych kilka dni temu ruszyły prace wiertnicze. Po odwierceniu otworu studziennego wykonane będą próbne pompowania oraz badania hydrogeologiczne, które pozwolą udokumentować zaktualizowane zasoby wody całego ujęcia w Bolęcinie. Biorąc pod uwagę budowę geologiczną rejonu oraz parametry filtracyjne już istniejących tutaj czterech studni, zasoby nowej studni szacuje się na 30 m3/h.
Budowa studni wraz z infrastrukturą zakończona zostanie w 2023 roku.