Recykling ścieków w chrzanowskiej oczyszczalni

2019-07-11 Wodociągi Chrzanowskie

Kilka dni temu uruchomiona została w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie nowoczesna instalacja, która pozwala wykorzystać oczyszczone ścieki do celów technologicznych. Instalacja składa się z zestawu hydroforowego, samoczyszczącego się filtra do usuwania ewentualnych zawiesin oraz ponad 190 metrów wewnętrznej sieci wody  technologicznej. Pozyskana z oczyszczonych ścieków  woda zasila płuczki w separatorze piasku, prasopłuczki skratek oraz okresowo pozwala na zasilanie hydrantów do prac eksploatacyjnych.

Dzięki recyklingowi ścieków ograniczamy zużycie wody pitnej, co jest przykładem racjonalnego gospodarowania wodą, wpisującego się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego.