Przerwa w dostawie wody w Libiążu w dn. 9.10.2017 r.

2017-10-02 Wodociągi Chrzanowskie

I N F O R M A C J A 

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z O.O. W CHRZANOWIE

Informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w Libiążu przy ul. Cichej i ul. Dobrej

w dniu 9.10.2017 r. w godz. od 8.00 do 16.00

mogą wystąpić przerwy w dostawie wody, spadki ciśnienia oraz okresowe

 jej zmętnienie dla budynków położonych w Libiążu,

Rejon : Jazdówka, Kosówki, Role, oraz

przy ul. Kalinowej, ul. Jazdówka,

Sikorskiego nr 14,16,22,30,45,47,51,53,55,57,61,63

Za uciążliwości spowodowane brakiem wody

PRZEPRASZAMY