Pomoc dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

2020-03-20 Wodociągi Chrzanowskie

Pomagajmy potrzebującym! W obecnej trudnej sytuacji służby zdrowia również Szpital Powiatowy w Chrzanowie potrzebuje wsparcia finansowego na zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników.

My także zaangażowaliśmy się już w pomoc dla personelu naszego szpitala – zachęcamy wszystkich do pomagania w miarę możliwości!

Konto szpitala : PEKAO SA O/Nowy Sącz nr 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892
W tytule przelewu należy wpisać: darowizna COVID –19.