Pójdź w ślady gen. Władysława Sikorskiego i pomóż w tworzeniu monografii chrzanowskich wodociągów

2018-02-13 Wodociągi Chrzanowskie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie prowadzi prace nad przygotowaniem własnej monografii. Do jej współtworzenia zaprasza mieszkańców.  

– Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy w swoich rodzinnych archiwach posiadają zdjęcia, mapy lub inne dokumenty, które dotyczą budowy czy remontów sieci wodociągowej oraz wiążą się z historią wodociągów o to, by zechcieli podzielić się nimi z nami i tym samym włączyć w powstawanie tego historycznego opracowania – mówi prezes RPWiK w Chrzanowie, Tadeusz Arkit.

Nad monografią pracuje znany historyk Kamil Bogusz, specjalizujący się w historii Chrzanowa. Archiwa RPWiK wskazują, że o budowie wodociągu dla Chrzanowa mówiło się co najmniej od 1903 roku. W 1904 roku wiadomo było już, że na terenie miasta występuje „taka obfitość wody, że rzadko które miasto jest w tak szczęśliwym położeniu” (przekonywał o tym zarządca kopalni Siersza – pan Bartonec, który poszukiwał tajemnego ujęcia wody).

Dokładnie 110 lat temu, w 1908 r., Władysław Sikorski (późniejszy polski premier i naczelny wódz), w ramach pracy dyplomowej na Politechnice Lwowskiej, sporządza na dwunastu stronach kratkowanego papieru „Obliczenie wodociągu dla miasta Chrzanowa”. Proponuje w nim ujęcie wody pitnej na potoku Chechło. Jego praca jest czysto teoretyczna, bez szacunku kosztów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.

– Opracowanie Sikorskiego to jeden z najciekawszych dokumentów związanych z historią wodociągów na ziemi chrzanowskiej. Bardzo zależy nam także na pamiątkach mieszkańców – często zdarza się, że na strychach odnaleźć można starą dokumentację techniczną domu, fotografie, a nawet rachunki i wyliczenia sprzed kilkudziesięciu lat! Każdy z mieszkańców może mieć więc, podobnie jak generał Sikorski, swój wkład w historię naszego przedsiębiorstwa – zachęca prezes Tadeusz Arkit.

Posiadacze pamiątek związanych z wodociągami na ziemi chrzanowskiej mogą kontaktować  się z RPWiK w Chrzanowie pod numerem telefonu: 32 624 13 70 (wew. 39) lub osobiście w siedzibie RPWiK przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.

Z historii chrzanowskich wodociągów:

Temat budowy miejskiego wodociągu jest wielokrotnie podejmowany już w II poł. XIX w., ale dopiero w 1933 r. zostają zatwierdzone miejscowe przepisy wodociągowo-kanalizacyjne. Dnia 20 czerwca tego roku Zwierzchność Gminna postanawia zaciągnąć prawie milion zł pożyczki na budowę wodociągów, a 31 sierpnia 1933 r. po raz pierwszy zostaje użyte sformułowanie „przedsiębiorstwo wodociągowe”.

Od września 1933 r. na budowę wodociągu miejskiego wydano prawie 900 tys. zł, na rozbudowę sieci kanalizacyjnej ok. 90 tys. zł, a na niezbędnie konieczne roboty drogowe przeszło 140 tys. zł.

26 lutego 1935 r. Starosta Powiatowy Chrzanowski wydaje „pozwolenie wodno-prawne dla wodociągu miejskiego” na czas nieograniczony. 31 marca 1935 r. został oficjalnie otwarty miejski wodociąg. Od maja 1936 roku mowa już jest o „Miejskim Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym”.

1 stycznia 1956 r. powstaje Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie i obejmuje swym zasięgiem cały ówczesny powiat chrzanowski.

Od kilkunastu lat Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie działa w formule spółki prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” zrzeszający trzy gminy: Chrzanów, Trzebinię i Libiąż. RPWiK obsługuje dzisiaj 100 tys. mieszkańców z terenu trzech gmin, posiada 1163 km sieci wodociągowej, a z ujęć pobiera dziennie 12165 m3 wody.

Więcej o historii chrzanowskich wodociągów przeczytać można na stronie.