Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości (postępowanie IV)

2020-01-22 Wodociągi Chrzanowskie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Trzebinia, obręb Trzebionka, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1859/3, 1860 ( IV postępowanie)