Zwiedzanie oczyszczalni z okazji Światowego Dnia Wody

2018-03-15 Wodociągi Chrzanowskie

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto ma na celu uświadomienie, jak ogromną rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą kurczenie się jej zasobów. Z tej okazji Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich z gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia do zwiedzenie swoich oczyszczalni ścieków.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło „Nature for water” – „Przyroda dla wody”, które podkreśla, że woda jest zarówno nieodłącznym elementem natury, jak i jej największym skarbem.

Dzień wody ma nam również przypominać o tym, że ani woda ani natura nie są dane raz na zawsze. Przez naszą działalność kurczą się zasoby wody pitnej, a w samej przyrodzie zachodzą nieodwracalne zmiany, np. klimatyczne wpływają na glebę, wodę i powietrze czy susze i powodzie, które mogą doprowadzić do całkowitej degradacji gleby. Zaniedbując nasze ekosystemy, utrudniamy wszystkim dostęp do wody potrzebnej dla przetrwania i rozwoju nas wszystkich. A przecież o zasoby wodne może dbać każdy z nas, wystarczy, że postaramy się np. ograniczyć zużycie wody.

Z okazji Światowego Dnia Wody RPWiK po raz kolejny zaprosiło uczniów szkół podstawowych oraz średnich do zwiedzania oczyszczalni ścieków. Warto „od środka” zobaczyć na czym polega codzienna praca tych nowoczesnych obiektów, które są bardzo ważnym elementem walki o czyste środowisko i dbałości o zasoby wodne.