Odszedł Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk

2018-02-26 Wodociągi Chrzanowskie

Z głębokim żalem przyjeliśmy wiadomość o śmierci

Pana Adama Adamczyka

Burmistrza Trzebini

Osoby zasłużonej dla społeczności lokalnej, która pozostawiła trwały ślad

swojej obecności na Chrzanowskiej Ziemi i w sercach jej mieszkańców

Rodzinie

składamy wyrazy szczerego współczucia

Zarząd i Pracownicy

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.