Nie wrzucaj śmieci do sieci!

2022-08-24 Wodociągi Chrzanowskie

Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do transportu ścieków, a wyrzucane do niej  śmieci powodują zatory i są przyczyną wielu awarii generujących spore koszty. Niestety, nadal wielu mieszkańców traktuje toalety i odpływy kanalizacyjne jak kosz na śmieci.

Najlepiej wiedzą o tym pracownicy Oddziału Eksploatacji Przepompowni Ścieków w Wodociągach Chrzanowskich, którzy zajmują się m.in. obsługą, konserwacją, naprawą i remontami obiektów i urządzeń przepompowni oraz tłoczni ścieków. Każdego dnia 5-osobowa brygada tego oddziału, przy wsparciu pracowników Wydziału Sieci Kanalizacyjnej,  dokonuje na terenie 35 obiektów przeglądów technicznych, czyszczenia i napraw pomp oraz  innych elementów systemu sieci kanalizacyjnej.

Wykonując te prace przekonujemy się, że w ściekach pływa niemal wszystko – począwszy od szmat, podpasek, pampersów, chusteczek nawilżających, większych resztek żywności, patyczków do uszu, worków foliowych, zawieszek od kostek toaletowych, dużej ilości tłuszczu i oleju, a skończywszy na kawałkach gruzu, cegieł, kamieniach, itp.

Nieczystości ciągnące się (np. szmaty, folia) owijają się wokół wirników pomp powodując ich unieruchomienie oraz zatykają separatory w tłoczniach ścieków. Wrzucane do toalety chusteczki nawilżane i patyczki do uszu zatykają odpływy z kanalizacji. Trafiające do ścieków twarde materiały powodują z kolei uszkodzenia i pęknięcia wirników, zaś ścieki zawierające materiały sypkie przyspieszają wycieranie się wirników i korpusów pomp.

Jeżeli w ściekach znajdują się duże ilości tłuszczów, powoduje to powstawanie w studniach kanalizacyjnych , rurociągach i zaworach trudnych do usunięcia zatorów i kożuchów.

Przywrócenie obiektu do pracy po takich awariach wymaga zaangażowania kilku pracowników i gruntownego wyczyszczenia wirników pomp, rozbierania i czyszczenia separatorów a niekiedy również armatury (rurociągów i zaworów). W niektórych przypadkach usunięcie awarii może potrwać nawet kilkanaście godzin, a w przypadku uszkodzenia pompy może dojść do unieruchomienia urządzenia nawet na 1-2 miesiące. Oznacza  to spore straty finansowe, a tym samym podnosi koszty eksploatacyjne kanalizacji i wpływa na wysokość opłat ponoszonych przez wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwa.

Ponadto zatykanie przepływu, przepustów czy wirników może doprowadzić do przelewania się ścieków i ich przesiąkania do gruntu, co grozi skażeniem środowiska naturalnego, w tym także degradacją wód gruntowych trafiających do rzek oraz ujęć wody pitnej.

Warto również wiedzieć, że przykanalik, czyli odcinek sieci kanalizacyjnej łączący budynek z siecią kanalizacji sanitarnej, ma przeciętnie średnicę między 15 cm a 20 cm, co oznacza, iż każdy większy przedmiot, jak pielucha, tampon, a nawet torebka foliowa, może spowodować zatkanie odpływu toalety, czy zablokowanie rur i zalanie mieszkania ściekami. Poza tym wyrzucanymi do kanalizacji resztkami jedzenia żywią się szczury, co wpływa na zwiększenie ich liczebności.

Zatem pamiętajmy: kanalizacja to nie śmietnik! Apelujemy o traktowanie jej rozważnie i zgodnie z przeznaczeniem!