Nie czekaj na zimę – zabezpiecz wodomierz!

2022-11-04 Wodociągi Chrzanowskie

To ostatni moment, żeby zająć się odpowiednim zabezpieczeniem wodomierzy na zimę. Zwłaszcza, że w przypadku ewentualnej awarii koszt jej usunięcia lub wymiany wodomierza ponoszą ich właściciele. Zabezpieczone powinny zostać zarówno wodomierze radiowe, jak i te starszego typu.

Co może stać się, jeśli wodomierze nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed niskimi temperaturami? Przede wszystkim woda znajdująca się w przewodach prawdopodobnie zamarznie –  w efekcie może też dojść do zniszczenia wodomierza lub zalania. Najbardziej wrażliwe na działanie niskich temperatur są wodomierze główne i to właśnie one zostają najczęściej uszkodzone. Ale zadbać powinniśmy również o przyłącza i instalację wewnętrzną budynku, a także temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz. Nie powinna być ona niższa niż 4 stopnie Celsjusza.

Szczególnie wrażliwe na niskie temperatury są wodomierze główne oraz wodomierze z odczytem radiowym – można je ocieplić stosując izolację cieplną. Licznik można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną, a w przypadku rur skuteczne będą pianki termoizolacyjne.

Pamiętajmy również o ociepleniu przewodów przechodzących w nieocieplonych miejscach budynku oraz o elementach instalacji wykorzystywanych jedynie w miesiącach letnich (np. do podlewania roślin). Należy je odwodnić, szczególnie wodomierz – podlicznik oraz zamknąć zawory odcinające instalację. Z kolei studzienki wodomierzowe powinniśmy wyczyścić, usunąć z nich wodę i zwrócić uwagę, czy ich pokrywy nie są uszkodzone.

Jeśli mimo wszystko dojdzie do awarii, zamarznięcia i uszkodzenia wodomierza prosimy o kontakt pod nr tel. 32 623 25 55 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 994.