Nasze oczyszczalnie zasilają rzeki

2020-07-29 Wodociągi Chrzanowskie

Dzięki uruchomionej w lipcu ub. roku nowoczesnej instalacji w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie wykorzystuje się część oczyszczonych ścieków do celów technologicznych oraz do zasilania hydrantów przy pracach eksploatacyjnych. To ważny element recyklingu ścieków, wpisującego się w proekologiczny system obiegu zamkniętego, który coraz powszechniej stosowany jest w nowoczesnych gospodarkach.

Jednak pozostała część ścieku oczyszczonego z chrzanowskiej oczyszczalni także przydaje się środowisku, bowiem jest odprowadzana bezpośrednio do Chechła i stanowi jego całkiem spory “dopływ”. Do Chechła trafia tutaj średnio około 13 tys. m3 oczyszczonego ścieku na dobę.

Pozostałe oczyszczalnie Wodociągów Chrzanowskich także zasilają lokalne potoki i rzeki, choć już nie na tak dużą skalę, bo średnio po ok. 1 tys. m3/dobę. Oczyszczony ściek z oczyszczalni w Sierszy zasila Kozi Bród, z oczyszczalni Libiąż “A” trafia rowem odprowadzającym w zlewni kanału Matylda do Przemszy, a z oczyszczalni Libiąż “B” wpływa do kanału Janina, który należy do zlewni Potoku Gromieckiego, będącego dopływem Wisły.

Zobacz filmik, na którym widać jak oczyszczone ścieki wpływają do potoku Chechło: