Nasza inwestycja wzorem dla branży

2020-06-17 Wodociągi Chrzanowskie

W najnowszym, szóstym numerze ogólnopolskiego miesięcznika branżowego “Wodociągi-Kanalizacja” (wydawnictwo ABRYS) opublikowano obszerny artykuł Szymona Wyrwika, dyrektora ds. technicznych Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o., na temat recyklingu ścieków.

Publikacja odnosi się do tego zagadnienia na przykładzie uruchomionej w lipcu ub. roku na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie nowoczesnej instalacji, która pozwala wykorzystać oczyszczone ścieki do celów technologicznych. Dzięki recyklingowi ścieków znacznie ograniczamy zużycie wody pitnej, co jest przykładem racjonalnego gospodarowania wodą, wpisującego się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Zaprezentowanie przez popularne wydawnictwo naszych działań świadczy  o uznaniu dla innowacyjnych i proekologicznych osiągnięć Wodociągów Chrzanowskich.