Libiąż: Kontynuujemy kontrole sieci kanalizacji sanitarnej

2023-03-01 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz. 5.

Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy kontrole sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Libiąż. Dzięki metodzie zadymiania kanalizacji skutecznie sprawdzamy wszelkie miejsca nieprawidłowych włączeń rynien  i odpływów. Dzisiaj ekipa Wodociągów Chrzanowskich jest na ulicy Flasińskiego, a w kolejnych dniach będzie działać na ul. Długosza i sąsiednich.

Przypominamy, że odprowadzanie deszczówki oraz wód roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego apelujemy do tych mieszkańców, którzy mają podłączenia z rynien lub odwodnienia z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej o ich niezwłoczne zlikwidowanie i uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów.

Do odprowadzania wód opadowych i roztopowych przeznaczona jest kanalizacja deszczowa, a biorąc pod uwagę możliwość suszy w okresie letnim mądrym rozwiązaniem jest magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej do celów gospodarczych i podlewania roślin!

Zobacz też: Trwają kontrole nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej