Kontrola kanalizacji sanitarnej w Myślachowicach

2023-06-06 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz. 7.

Wodociągi Chrzanowskie systematycznie sprawdzają stan sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. W ostatnim czasie skontrolowano w ten sposób zlewnię przepompowni przy ul. Stawowej w Libiążu, przepompowni przy ul. Ligęzów oraz przy ul. Kopanina w Chrzanowie. Obecnie nasz samochód diagnostyczny (kamerowóz) z zainstalowaną specjalną dymownicą sprawdza stan kanalizacji sanitarnej w Myślachowicach, następnie pojawi się w rejonie ul. Lipcowej w Trzebini.

Kontrole są realizowane metodą zadymiania kanalizacji wg harmonogramu obejmującego rejony zlewni poszczególnych przepompowni ścieków. Dym stosowany podczas kontroli jest bezpieczny – powstaje on ze specjalnego płynu, przypomina gęstą parę wodną i jest zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia – natomiast wyraźnie sygnalizuje wszelkie miejsca nieprawidłowych włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. Świadczyć o tym może na przykład pojawienie się dymu w rynnie.

Dotychczasowe kontrole wykazały ok. 20 przypadków nieprawidłowości polegających na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. W razie ich stwierdzenia właściciele nieruchomości najpierw wzywani są do samodzielnego usunięcia nielegalnych podłączeń i uniknięcia w ten sposób dalszych konsekwencji prawnych.

Przypominamy, że odprowadzanie deszczówki oraz wody roztopowej i drenażowej z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. System kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i wybudowano w sposób umożliwiający odbiór wyłącznie ścieków bytowych. Wprowadzane wody opadowe i roztopowe przeciążają go hydraulicznie, mogą przyczynić się do poważnych awarii, rozlewania się ścieków i zanieczyszczenia środowiska.

Jednocześnie zachęcamy do zagospodarowania zasobów wody opadowej poprzez magazynowanie oraz ponowne wykorzystanie deszczówki do celów gospodarczych i podlewania roślin w przydomowych ogródkach. Warto o to zadbać ze względu na rozpoczynający się sezon letni, kiedy mogą pojawić się okresy upałów i dotkliwej suszy.
Apelujemy o mądre gospodarowanie wodą!