Komunikat Wodociągów Chrzanowskich: Zawieszamy bezpośrednią obsługę Klientów

2020-03-15 Wodociągi Chrzanowskie

K O M U N I K A T
WODOCIĄGÓW CHRZANOWSKICH SP. Z O.O.

UWAGA !
W okresie od 16 do 27 marca br. Wodociągi Chrzanowskie zawieszają bezpośrednią obsługę Klientów !

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, podjęliśmy decyzję o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej spółce od 16 marca do 27 marca br.

W tym okresie pisma do Wodociągów Chrzanowskich będą przyjmowane codziennie w godzinach pracy za pośrednictwem skrzynki kontaktowej ustawionej przy wejściu do siedziby spółki w Chrzanowie, przy ul. Jagiellońskiej 8.


Sprawy bieżące prosimy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, faxu, EBOK, telefonów.

Centrala : 32 624 13 60 i 32 624 13 70 71
Sekretariat : 32 623 32 32
Fax : 32 623 32 42
Dział Obsługi Klienta : 32 623 36 22
e- mail : poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl
 sekretariat@ wodociagi.chrzanowskie.pl

Przypominamy, że Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem :
https://ebok.wodociagi.chrzanowskie.pl

Ponadto informujemy, że możliwe jest telefoniczne kontaktowanie się w godzinach popołudniowych na numery telefonów Pogotowia   Technicznego  32 623 25 55   oraz  994 – nie tylko w celu zgłoszenia awarii i nieprawidłowości na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – lecz we wszelkich sprawach, które mają Państwo do załatwienia w Wodociągach Chrzanowskich. Dyżurny operator po uzgodnieniu sprawy z właściwym dla jej tematu pracownikiem oddzwoni do Państwa z odpowiedzią lub wyjaśnieniem.

Jednocześnie informujemy, że ograniczamy bezpośrednie odczyty wodomierzy przez pracowników wodociągów u klienta. Zwracamy się z prośbą o podawanie stanu licznika telefonicznie lub za pośrednictwem EBOK po zalogowaniu się do systemu.