Komunikat

2023-03-30 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują, iż w miesiącu kwietniu br. Wykonawca wyłoniony
w drodze przetargu przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” planuje rozpocząć realizację robót pn.:

1) Budowa kanalizacji w Gminie Chrzanów obejmująca obszar w Płazie Górnej.

2) Rozbudowa sieci kanalizacji w ul. Brzozowej w Libiążu.

Szczegółowych informacji na temat tych inwestycji udziela Dział Koordynacji Projektów –
tel. 32 623 32 32 wew. 36.