KOMUNIKAT

2021-12-07 Wodociągi Chrzanowskie

UWAGA! Ze względu na sytuację pandemiczną, we wszystkich obiektach Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o., ograniczyliśmy obsługę bezpośrednią do niezbędnego minimum.

Dla pracowników oraz osób wchodzących z zewnątrz wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury, dezynfekcji rąk, noszenie maseczek i zachowanie dystansu.

Prosimy naszych Klientów o ograniczenie osobistych wizyt i załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną i telefoniczną, a także przekazywanie korespondencji za pośrednictwem skrzynki wystawionej przed wejściem służbowym do siedziby spółki w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8.

Przypominamy nasz adres e-mail i numery telefonów:

  • Centrala: 32 624 13 60, 32 624 13 70-71
  • Sekretariat: 32 623 32 32, centrala – wew. 31, 32
  • Fax: 32 623 32 42
  • e-mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl
  • POGOTOWIE : 32 623 25 55, 32 624 13 60 wew. 57
  • Dział Obsługi Klienta : 32 623 36 22, 32 624 13 60 wew. 37, 61, 62
  • Stany wodomierzy: 32 623 36 22, 32 622 72 14
  • ALARM : 994