Komunikat: Opłaty gotówkowe za wodę w punktach kasowych Poczty Polskiej S.A.

2020-04-30 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że od dnia 1. 06. 2020 r. nie będzie można wnosić bezprowizyjnych opłat gotówkowych z tytułu zapłaty za dostawę wody i odbiór ścieków w punktach kasowych Poczty Polskiej S.A.. Od czerwca br. opłaty te mogą być realizowane w placówkach Poczty Polskiej S.A. – podobnie jak w punktach kasowych wszystkich placówek bankowych –  z naliczeniem kosztów prowizji za wpłaty.