Komunikat

2020-04-03 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że Wodociągi Chrzanowskie, pomimo ograniczeń bezpośredniego kontaktu z odbiorcami usług, prowadzą w sposób ciągły wszelkie prace w pełnym zakresie działalności przedsiębiorstwa. Nie ma żadnych zakłóceń pracy w utrzymaniu dostaw wody i odbioru ścieków, prawidłowo funkcjonują wszystkie ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków oraz inne obiekty produkcyjne i technologiczne. Na bieżąco prowadzone są prace awaryjne na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również kontynuowane są rozpoczęte prace inwestycyjne i remontowe.

Woda dostarczana na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia jest na bieżąco monitorowana –  także pod kątem bakteriologicznym – przez laboratorium Wodociągów Chrzanowskich oraz Sanepid. Nasza woda jest dobrej jakości, czysta i zdrowa.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby w tym trudnym okresie nie wrzucali do kanalizacji nawilżonych (odkażających) chusteczek i innych środków higieny osobistej, które mogą przyczyniać się do poważnych awarii systemu kanalizacyjnego, zatykając pompy i rurociągi ! Niestety, zauważyliśmy wzrost tego typu odpadów na oczyszczalniach i na pompowniach, a przypominamy, że powinny one trafiać do pojemników na odpady zmieszane.

Nadal nie prowadzimy bezpośredniego odczytu wodomierzy przez pracowników wodociągów, ani nie ma możliwości osobistego kontaktu interesantów z Działem Obsługi Klienta, ale stan licznika podawać  można – a także załatwiać wszelkie inne sprawy – za pośrednictwem EBOK,  poczty elektronicznej lub telefonicznie. Korespondencja tradycyjna przyjmowana jest w skrzynce odbiorczej przy wejściu do  siedziby spółki w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8.

Przypominamy dane kontaktowe :

Centrala : 32 624 13 60 i 32 624 13 70 71
Sekretariat : 32 623 32 32
Fax : 32 623 32 42
Dział Obsługi Klienta : 32 623 36 22
e- mail : poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl
             sekretariat@ wodociagi.chrzanowskie.pl

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem :
https://ebok.wodociagi.chrzanowskie.pl

Ponadto możliwe jest telefoniczne kontaktowanie się w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na numery telefonów Pogotowia Technicznego 32 623 25 55  oraz  994.