Informacje dotyczące odczytów wodomierzy dodatkowych (służących do mierzenia wody bezpowrotnie zużytej)

2023-04-26 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują,  w związku z obowiązującą od dnia 24.02.2023r. taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzoną w dniu 07.02.2023r. decyzją Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że Odbiorcy, którzy posiadają wodomierz dodatkowy służący do mierzenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (tj. wodomierz do celów technologicznych lub podlewania ogrodu), odczytują ten wodomierz osobiście i przekazują odczyt przez EBOK lub telefonicznie, celem prawidłowego rozliczenia należności za odprowadzone ścieki. Pracownicy Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. nie odczytują wodomierzy dodatkowych.