Informacja dla posiadaczy wodomierzy radiowych

2023-04-26 Wodociągi Chrzanowskie

Przypominamy, że Odbiorcy , którzy posiadają wodomierz radiowy nie podają odczytów przez EBOK lub telefonicznie. Faktury  są  wystawiane  na  podstawie odczytów  radiowych dokonywanych  przez Wodociągi, zgodnie z okresem rozliczeniowym  zawartym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.