Informacja

2021-05-07 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dzień 14 maja 2021 r. (piątek) jest w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o. dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z tym nieczynna będzie dla klientów siedziba Spółki w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 oraz pozostałe obiekty przedsiębiorstwa.

W sprawach wymagających interwencji i w przypadkach awarii można kontaktować się całodobowo z Pogotowiem Technicznym pod nr tel. 32 623 25 55 oraz na bezpłatny numer alarmowy 994.