Idzie zima – zabezpiecz wodomierz!

2018-11-07 Wodociągi Chrzanowskie

Choć listopadowe słońce jeszcze udaje sierpniowe, przed nami ostatni dzwonek, by zabezpieczyć wodomierze przed zimą! Warto o tym pamiętać, bowiem w przypadku ewentualnej awarii koszt jej usunięcia lub wymiany wodomierza ponoszą odbiorcy.

Czym grozi brak prawidłowego zabezpieczenia? Musimy liczyć się z tym, że woda znajdująca się w przewodach zamarznie. To z kolei spowoduje przerwę w jej dostawie, może też dojść do zniszczenia wodomierza lub zalania. W takiej sytuacji – poza stratami – poniesiemy również koszty, więc nie warto ryzykować!

Najbardziej wrażliwe na działanie niskich temperatur są wodomierze główne i to właśnie one zostają najczęściej uszkodzone. Ale zadbać powinniśmy również o przyłącza i instalację wewnętrzną budynku. Jak to zrobić?

Przede wszystkim dla prawidłowego działania instalacji i wodomierza temperatura w pomieszczeniach, w których się znajdują, nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. Jeśli się tak dzieje – powinniśmy czasowo je dogrzać. Zadbajmy również o to, by w tym miejscu nie brakowało szyb, warto uzupełnić ewentualne ubytki w ścianach itp. Sam wodomierz oraz przewody i armaturę przed i za wodomierzem ochronimy stosując izolację cieplną. Licznik można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną, a w przypadku rur skuteczne będą pianki termoizolacyjne.

Pamiętajmy również o ociepleniu przewodów przechodzących w nieocieplonych miejscach budynku oraz o elementach instalacji wykorzystywanych jedynie w miesiącach letnich (np. do podlewania roślin). Należy je odwodnić, szczególnie wodomierz – podlicznik oraz zamknąć zawory odcinające instalację.

Z kolei studzienki wodomierzowe powinniśmy wyczyścić, usunąć z nich wodę i zwrócić uwagę, czy ich pokrywy nie są uszkodzone.

Warto też wiedzieć, że prawidłowo zaprojektowany i ułożony przewód przyłącza wodociągowego biegnie poniżej strefy przymarzania gruntu i nie jest zagrożony zamarznięciem.

Jeśli mimo wszystko dojdzie do awarii, zamarznięcia i uszkodzenia wodomierza, należy to bezzwłocznie zgłosić pod nr tel. 32 623 25 55 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 994.

Po przyjęciu zgłoszenia RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie wymieni wodomierz, jeśli jednak został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna (koszty wymiany wodomierza na nowy sięgają kilkuset złotych).

Zlecenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.