Idzie zima – zabezpiecz wodomierz!

2019-10-08 Wodociagi

Warto o tym pamiętać, bowiem w przypadku ewentualnej awarii koszt jej usunięcia lub wymiany wodomierza ponoszą ich właściciele, a jest to obecnie wydatek kwoty ok. 500 zł. 

Brak prawidłowego zabezpieczenia może spowodować, że woda znajdująca się w przewodach zamarznie, a w efekcie może też dojść do zniszczenia wodomierza lub zalania. Najbardziej wrażliwe na działanie niskich temperatur są wodomierze główne i to właśnie one zostają najczęściej uszkodzone. Ale zadbać powinniśmy również o przyłącza i instalację wewnętrzną budynku.

Przede wszystkim dla prawidłowego działania instalacji i wodomierza temperatura w pomieszczeniach, w których się znajdują, nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. Jeśli się tak dzieje – powinniśmy czasowo je dogrzewać.

Zadbajmy również o szczelność i zamykanie okien, uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach itp. Sam wodomierz oraz przewody i armaturę przed i za wodomierzem ochronimy stosując izolację cieplną. Licznik można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną, a w przypadku rur skuteczne będą pianki termoizolacyjne.

Pamiętajmy również o ociepleniu przewodów przechodzących w nieogrzewanych miejscach budynku oraz o elementach instalacji wykorzystywanych jedynie w miesiącach letnich (np. do podlewania ogrodu). Należy je odwodnić, szczególnie wodomierz – podlicznik oraz zamknąć zawory odcinające. Z kolei studzienki wodomierzowe powinniśmy wyczyścić, usunąć z nich wodę i zwrócić uwagę, czy ich pokrywy nie są uszkodzone.

Szczególną uwagę na zabezpieczenie zimowe powinni zwrócić ci odbiorcy, którzy mają już zainstalowane nowe wodomierze z odczytem radiowym. Są to urządzenia elektroniczne wymagające pełnej szczelności, a więc dobrej ochrony przed mrozem i wilgocią, tym bardziej, że koszty ich naprawy bądź wymiany będą sporo wyższe od zwykłych wodomierzy.

Jeśli mimo wszystko dojdzie do awarii, zamarznięcia i uszkodzenia wodomierza, należy to bezzwłocznie zgłosić do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. pod nr tel. 32 623 25 55 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 994.