Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

2019-05-10 Wodociągi Chrzanowskie

Bez ich pracy podstawowe potrzeby mieszkańców nie zostałyby spełnione. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja – tym właśnie zajmują się pracownicy gospodarki komunalnej. Dziś obchodzą swoje święto.

Wszystkim składamy najlepsze życzenia i dziękujemy za Waszą pracę!