Czas zabezpieczyć wodomierze

2020-10-27 Wodociągi Chrzanowskie

Jak co roku o tej porze przypominamy o zabezpieczeniu wodomierzy na zimę. Prawidłowe zabezpieczenie instalacji i wodomierzy chroni je przed zniszczeniem i zalaniem z powodu niskich temperatur. Warto przypomnieć również, że koszt usunięcia ewentualnej awarii bądź wymiany wodomierza – ok 500 zł – ponoszą ich właściciele.

Najbardziej wrażliwe na działanie niskich temperatur są wodomierze główne i to właśnie one najczęściej ulegają uszkodzeniu. Ale zadbać powinniśmy również o przyłącza i instalację wewnętrzną budynku. Brak prawidłowego zabezpieczenia może spowodować, że woda znajdująca się w przewodach zamarznie, a w efekcie może też dojść do zniszczenia wodomierza lub zalania.

Zadbajmy również o szczelność i zamykanie okien, uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach itp. Sam wodomierz oraz przewody i armaturę przed i za wodomierzem ochronimy stosując izolację cieplną. Licznik można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną, a w przypadku rur skuteczne będą pianki termoizolacyjne. Pamiętajmy, że dla prawidłowego działania instalacji i wodomierza temperatura w pomieszczeniach, w których się znajdują nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. Jeśli się tak dzieje, powinniśmy je dogrzewać.

Istotne jest również ocieplenie przewodów przechodzących w nieogrzewanych miejscach budynku oraz o elementach instalacji wykorzystywanych jedynie w miesiącach letnich (np. do podlewania ogrodu). Należy je odwodnić, szczególnie wodomierz – podlicznik oraz zamknąć zawory odcinające. Z kolei studzienki wodomierzowe powinniśmy wyczyścić, usunąć z nich wodę i zwrócić uwagę, czy ich pokrywy nie są uszkodzone.

Szczególną uwagę na zabezpieczenie zimowe powinni zwrócić odbiorcy, którzy mają zainstalowane nowe wodomierze z odczytem radiowym. Są to urządzenia elektroniczne wymagające pełnej szczelności, a więc dobrej ochrony przed mrozem i wilgocią, a koszty ich naprawy bądź wymiany są znacząco wyższe od zwykłych wodomierzy.

Co najlepiej sprawdza się do ochrony przed mrozem? Licznik wody można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną. W tym przypadku rur wodociągowych skuteczne są pianki termoizolacyjne.

Jeśli mimo wszystko dojdzie do awarii, zamarznięcia i uszkodzenia wodomierza, należy to bezzwłocznie zgłosić pod nr tel. 32 623 25 55 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 994.