Chrzanowskie wodociągi stawiają na ekologię

2019-03-06 Wodociągi Chrzanowskie

Instalacje fotowoltaiczne na oczyszczalniach ścieków w Sierszy i Libiążu czy przebudowa instalacji biogazowej w chrzanowskiej oczyszczalni – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ostatnich latach mocno stawia na ekologiczne rozwiązania. – To inwestycje, które nie tylko wspierają ochronę środowiska naturalnego, ale również zwyczajnie się opłacają. Szacujemy, że zwrócą się z nawiązką w ciągu kilku najbliższych lat – podkreśla prezes przedsiębiorstwa Tadeusz Arkit.

Większość nakładów inwestycyjnych RPWiK – w 2018 r. było to ok. 11 mln. zł – pochłania przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacje stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakup sprzętu oraz bieżące remonty.  Istotny – choć nie tak kosztowny element – stanowią inwestycje ekologiczne, których z roku na rok zdecydowanie przybywa. Jak podkreśla prezes przedsiębiorstwa to jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju spółki.

Od pewnego czasu prowadzimy różne działania wizerunkowe o mocnym aspekcie ekologicznym. Namawiamy do picia kranówki, ochrony środowiska naturalnego poprzez nasze codzienne, małe wybory, jak chociażby rezygnacja z plastiku. Nie są to puste slogany, bo sami staramy się tak właśnie żyć i pokazywać innym, że to nie jest ani trudne, ani czasochłonne – mówi prezes chrzanowskich wodociągów Tadeusz Arkit.

Zarabiać na słońcu

Fotowoltaika jest odnawialnym źródłem energii, produkującym prąd bez negatywnego wpływu na środowisko. Zasada jest prosta – ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną, którą można wykorzystywać na bieżąco lub magazynować. Proces ten nie powoduje emisji spalin, dwutlenku węgla czy siarczanów, ani nie generuje dodatkowych kosztów. Pozwala za to na znaczne ograniczenie wydatków za energię elektryczną, o czym przekonujemy się dzięki baterii zainstalowanej w 2017 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebini Sierszy.

Dzięki tamtejszym ogniwom RPWiK zaoszczędził od września 2017 do października 2018 r. ok. 22 tys. zł. – Bateria wytworzyła ok. 46 MWh energii elektrycznej, pokrywając ok. 10 proc. rocznego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną – podkreśla Tadeusz Arkit.

Instalacja o takich samych parametrach – trzy rzędy paneli monokrystaliczynych o łącznej mocy 40 kW –   z początkiem tego roku zaczęła działać na oczyszczalni ścieków „B” w Libiążu. Cały projekt wraz z realizacją kosztował wodociągi ok. 140 tys. zł.

– Szacujemy, że inwestycja zwróci się za ok. 6 lat i to przy założeniu, że dni słonecznych będzie bardzo niewiele. Panele pozwolą nam na uzyskanie ok. 10-12 proc. energii potrzebnej do zasilenia libiąskiej oczyszczalni – mówi dyrektor ds. technicznych RPWiK Szymon Wyrwik.

Ścieki zamienione w … energię

W maju 2018 r. w chrzanowskiej oczyszczalni ścieków zaczęły pracować dwa nowe agregaty kogeneracyjne, zbiornik gazu o pojemności 1 000 m3, rurociągi technologiczne oraz specjalistyczny system sterowania procesu wraz z aparaturą kontrolno- pomiarową. To efekt proekologicznego projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej”, którego realizację umożliwiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowita wartość przebudowy instalacji wyniosła 3,1 mln zł.

Dwa agregaty kogeneracyjne pozwalają na uzyskiwanie energii elektrycznej z osadów – aż 1 500 do 2 500 m3 biogazu na dobę, co pozwala na wytworzenie ok. 490 tys. kWh/rok. Dzięki temu wodociągi zaoszczędzą na energii ok. 80 tys. zł rocznie!

To jeszcze nie koniec

Obecnie RPWiK jest na etapie przygotowania koncepcyjnego kolejnej inwestycji – duża farma fotowoltaiczna ma powstać na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. Wodociągi planują starać się o jej dofinansowanie.