Budynek krat – zakończono inwestycje

2020-06-25 Wodociągi Chrzanowskie

W dniu 08.06.2020 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek”.
Całkowita wartość brutto zadania – 4,1 mln zł, w tym z pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie – 2,5 mln zł.
Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego –  Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych.