Branżowe spotkanie

2018-11-19 Wodociągi Chrzanowskie

W piątek 16 listopada odbyło się w naszej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie spotkanie dotyczące problematyki eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Obok przedstawicieli RPWiK wzięli w nim udział reprezentanci wodociągów z Olkusza, Jaworzna, Krzeszowic, Chorzowa, Wodzisławia Śląskiego, Wadowic, Andrychowa i Zakopanego, co dało okazję do fachowej wymiany doświadczeń w zakresie utrzymania, eksploatacji i kontroli urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych i ogólnospławnych. Ważnym aspektem jest w tym zakresie m.in. zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, więc dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się prezentacja nowoczesnego samochodu ciśnieniowego oraz samochodu do prowadzenia inspekcji telewizyjnej kanalizacji.