Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  88 970 500,00 zł i dzieli się na 177 941 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. 

A) Spółka posiada:

 • 1182,6 km    sieci wodociągowej
 • 546,61 km    sieci kanalizacyjnej
 • 12 studni głębinowych,
 • 6 ujęć wody,
 • 3 stacji uzdatniania wody,
 • 4 oczyszczalnie ścieków,
 • wiele zbiorników wyrównawczych oraz przepompowni wody i ścieków.

B) Dobowa zdolność produkcyjna czynnych urządzeń w m3/d :

 • całego wodociągu - 15 432
 • Grupowej Oczyszczalni Ścieków Chrzanów - 35 000
 • Oczyszczalni Ścieków Libiąż A - 5 200
 • Oczyszczalni Ścieków Trzebinia Siersza - 5 241
 • Oczyszczalni Ścieków Libiąż B - 1 950
Opublikował: Jacek Puka
Publikacja dnia: 08.02.2024, 11:15
Dokument oglądany razy: 111
Podpisał: Roman Palka
Dokument z dnia: 05.08.2021