Majątek Spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 14.08.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zwiększenie majątku

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  82 488 000,00 zł i dzieli się na 164 976 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. 

A) Spółka posiada:

 • 1182,6 km    sieci wodociągowej
 • 546,61 km    sieci kanalizacyjnej
 • 12 studni głębinowych,
 • 6 ujęć wody,
 • 3 stacji uzdatniania wody,
 • 4 oczyszczalnie ścieków,
 • wiele zbiorników wyrównawczych oraz przepompowni wody i ścieków.

B) Dobowa zdolność produkcyjna czynnych urządzeń w m3/d :

 • całego wodociągu - 15 432
 • Grupowej Oczyszczalni Ścieków Chrzanów - 35 000
 • Oczyszczalni Ścieków Libiąż A - 5 200
 • Oczyszczalni Ścieków Trzebinia Siersza - 5 241
 • Oczyszczalni Ścieków Libiąż B - 1 950

Opublikował: Roman Palka
Publikacja dnia: 14.08.2020, 13:20
Dokument oglądany razy: 2 754
Podpisał: Roman Palka
Dokument z dnia: 14.08.2020