Organizacja

To jest archiwalna wersja strony z dnia .
Zmieniona z powodu: kor

Prezes kieruje i zarządza Spółką  oraz bezpośrednio nadzoruje komórki organizacyjne:

 

 1. Dział Spraw Pracowniczych - PK

 2. Dział Ekonomiczny i Organizacyjny - PE

 3. Samodzielne stanowisko ds. Nieruchomości - PN

 4. Dział Administracji - PA

 5. Dział Zaopatrzenia - PZ

  • Magazyn - ZM

 6. Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - PW

 7. Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Danych - PD

 8. Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego - PO

 9. Dział Zamówień Publicznych  - PP

 10. Laboratorium - PL

  • Pracownia Badania Wody - LW

  • Pracownia Badania Ścieków - LS

 11. Dział Koordynacji Projektów - PR

 12. Rzecznik - PM

  • Składnica Akt - MS

 13. Dział BHP - PB

Pion Głównego Księgowego - PG

Główny Księgowy kieruje, zarządza i bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Finansowo - Księgowy - GF

 2. Dział Obsługi Klienta - GO

 3. Dział Rozliczeń i Ewidencji - GR

 4. Pion Dyrektora ds. Technicznych - PT

Dyrektor ds. Technicznych  kieruje i bezpośrednio nadzoruje następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

 1. Dział Techniczno - Dokumentacyjny - TT

 2. Dział Projektowania, Inwestycji i Remontów - TI

 3. Wydział Mechaniczny - TM

  • Oddział Transportu - MT

  • Oddział Sprzętu Specjalistycznego - MS

  • Oddział Mechaniczny - MM

 4. Wydział Głównego Energetyka  - TE

  • Oddział Elektryczny - EE

  • Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków - EP

 5. Wydział Oczyszczania Ścieków  - TO

  • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków - OCH

  • Oddział Mechaniczny - OM

  • Oczyszczalnia Ścieków Libiąż  A - OŚLA

  • Oczyszczalnia Ścieków Libiąż  B - OŚLB

  • Oczyszczalnia Ścieków Siersza - OŚS

 6. Wydział Sieci Kanalizacyjnej - TK

  • Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - KS

 7. Wydział Produkcji Wody  - TP

  • SUW Lgota - PSL

  • SUW Bolęcin - PSB

  • SUW Trzebionka - PST

  • SUW Żelatowa - PSZ

  • Przepompownia Krystynów - PPK

  • Przepompownia Libiąż - PPL

  • Ujęcie Józef - PUJ

  • Ujęcie Płoki - PUP

  • Ujęcie Psary - PUS

  • Ujęcie Wody Przemysłowej - PUC

  • Hydrofornia Dulowa - PHD

  • Hydrofornia  Płaza - PHP

  • Hydrofornia Chrzanów - PHC

 8. Wydział Sieci Wodociągowej  - TS

  • Oddział Eksploatacji Sieci Chrzanów - SCH

  • Oddział Eksploatacji Sieci Trzebinia - ST

  • Oddział Remontów i Usług Wod. - Kan. - SR

  • Oddział Eksploatacji Wodomierzy - SW

  • Dyspozytornia - SD

 9. Samodzielne stanowisko ds. Hydrogeologii - TH

 10. Dział Modelowania i Monitoringu Sieci - TD

 11. Samodzielne stanowisko ds. Uzgodnień - TU

Podpisał: jJacek Puka
Dokument z dnia: 09.07.2020
Dokument oglądany razy: 2 116
Opublikował: Jacek Puka
Publikacja dnia: 09.07.2020, 10:39
Wydruk ze strony: wodociagi.chrzanowskie.pl/bip2 z dnia: 15.07.2024 10:53:48
www.MegaBIP.pl