Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane– PKD 43.99.Z
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z
 • Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
 • Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD –71.20.B
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z
 • Naprawa i konserwacja metolowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z
 • Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych– PKD 42.22.Z
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
 • Tynkowanie – PKD 43.31.Z
 • Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
 • Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego – PKD 95.12.Z
Podpisał: Roman Palka
Dokument z dnia: 04.06.2019
Dokument oglądany razy: 3 605
Opublikował: Roman Palka
Publikacja dnia: 04.06.2019, 07:39
Wydruk ze strony: wodociagi.chrzanowskie.pl/bip2 z dnia: 16.06.2024 05:45:10